przychodu

Kolacja biznesowa, czy wliczamy w koszty?

Koszty
uzyskania przychodu obniżają należne podatki dochodowy i VAT. Tym samym
przedsiębiorcy opłaca się zaliczyć w poczet kosztów wszystkie wydatki, jakie
poniósł w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niektóre z nich nie
mogą być jednak uwzględnione, jako koszty uzyskania przychodu.